20ft zeecontainer op de grond plaatsen

Wanneer men de wens heeft een container op de grond te lossen of te laden is dit mogelijk. Op deze manier is de tijdsdruk weg en kan de klant zelf bepalen wanneer en hoelang hij er over doet om de container te laden of te lossen. Ook wanneer er geen faciliteiten zijn om de hoogte tussen de auto en de grond te overbruggen kan dit  uitkomst bieden. Bij het handelen van een container met het iso systeem komt de container onder een hoek van 30 graden te staan de lading mag niet gevoelig voor verschuiving zijn. De ondergrond waarop de container staat moet redelijkerwijze verhard zijn en er is een ruimte nodig van 20 meter voor de vrachtauto inclusief container. Het iso systeem kan in bepaalde situaties een betere oplossing zijn dan een zijlader, bijvoorbeeld wanneer de ruimte naast de container beperkt is of wanneer een container gedeeltelijk op de grond en gedeeltelijk aan een dockshelter  geladen moet worden.